Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesinin-Belirlenmesinin Yararları

0
208
Gerek birey, gerekse eğitim kurumu olarak çoklu zekâ (baskın zekâ) alanlarını belirginleştirmenin; öğrenciye, veliye, öğretmene, rehber öğretmene, idareciye ve okul müdürüne sayılamayacak kadar çok ve önemli katkıları olacaktır. Bu faydaların en temel olanlarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 Okul Müdürüne Sağlayacağı Bazı Temel Katkılar:

* Okulunun çoklu zekâ profilini, bir diğer ifadeyle okulun resmini görme

* Okulunda gerçek anlamda çoklu zekâya dayalı eğitim öğretim uygulamalarını başlatma fırsatı* Okulun fiziki imkânlarını, çoklu zekâ profili doğrultusunda yenileyebilme, düzenleyebilme

* Okuldaki öğretmenlerin performanslarını değerlendirebilme ve artırabilme

* Okulun özel günlerini, eğitsel kol, rehberlik ve sosyal aktivitelerini doğru yönde düzenleyebilme

* Her yıl okulun çoklu zekâ gelişimini izleyebilme

* Öğrenci ve Ebeveynlerin okula güven ve memnuniyetini artırma

* Diğer okullar içerisinde bir adım öne çıkma

* Okuldaki tüm sınıfları, özellikle yeni kayıt olan öğrencilerin oluşturacağı sınıfları çoklu zeka özellikleri açısından daha homojen hale getirebilme ve bu yönüyle öğrenme ve öğretme sürecini daha etkili ve verimli kılabilme

Öğretmene Sağlayacağı Bazı Temel Katkılar:* Derse girdiği sınıfın çoklu zekâ profilini/resmini görme

* Öğrenme ortamını sınıfın baskın zeka alanlarına göre düzenleyebilme

* Sınıfın çoklu zekâ alanlarına uygun öğretim yöntemlerini seçebilme / kullanabilme

* Öğrencilerin dikkatini daha kolay çekebilme, motivasyonlarını artırabilme

* Öğrenemeyen öğrencilere, bireysel olarak ve baskın zeka alanlarına uygun örnekler vererek açıklayabilme

* Öğrencilerin baskın zekâ alanlarına uygun ödevler vererek gelişimlerini destekleme, eksiklik gözlenen yetenek alanlarını geliştirmeye yönelik yönlendirmelerde bulunabilme

* Öğrencilerin bireysel yetenek alanlarını tanıma nedeniyle öğrencilerine etkin rehberlik edebilme

* Öğrencinin derse etkin katılımını sağlayabilme

* Kendi öğretim performansını değerlendirebilme

* Öğrencilerin güvenini ve sevgisini kazanabilme

* Her yıl sınıfın çoklu zekâ gelişimini izleyebilme

* Sınıf içerisinde öğrencilerin grup çalışmalarını baskın zekâ alanlarına göre oluşturabilme

* Sınıfın çoklu zekâ alanlarına uygun, zengin öğretim materyal ve araç-gereçlerini seçip, kullanabilme

* Sınırlı ölçülerde olmakla birlikte, öğrencilerine mesleki rehberlik edebilme

* Ailenin desteğini, öğrenme öğretme sürecine daha etkili bir şekilde yansıtabilme

okluzeka3

Öğrenciye ve Ailesine Sağlayacağı Bazı Temel Katkılar:

* Kendi çoklu zekâ profilini/resmini görme, yetenek alanlarının farkına varma

* Geleneksel eğitim nedeniyle okuldan ve öğretmenden kaynaklanabilecek olumsuzlukların azalması nedeniyle, okul ve sınıfa yönelik tutumlarda olumlu yönde değişme

* Okulda çoklu zeka uygulamalarının olumlu etkisi nedeniyle, ilgi, algı, motivasyon, dikkat, derse katılım, ipucu, dönüt, düzeltme, pekiştirme, zengin öğrenme materyalleri, örnek ve açıklamalar, ev ödevleri, ölçme-değerlendirme
uygulamalarının öğrenciye olumlu yansımaları ve bunun sonucunda ise etkili, verimli bir şekilde öğrenme fırsatı-okul başarısında artış

* Yetenek alanlarının tespit edilmiş olması nedeniyle okul dışında ailenin de bilinçli olarak, maddi ve manevi desteğini alabilme fırsatı

* Eksik olan yetenek alanlarını geliştirebilme fırsatı ve desteği

* Yetenek alanları açısından her yıl kendi gelişimini ve performansını gözlemleme ve değerlendirebilme imkânı

* Etkili bir mesleki rehberlik alma ve yetenek alanları doğrultusunda mesleğe yönelme- OKS ya da üniversite vb. sınavlarda doğru tercihler yaparak sevdiği, yetenekli olduğu mesleklere yönelme şansı- mesleki doyum

Rehber Öğretmene Sağlayacağı Bazı Temel Katkılar:

* Çocukla yapacağı görüşmelerde çoklu zeka alanına göre en uygun yöntemi seçerek çocuğun kendini daha iyi ifade etmesini sağlayabilir (Ör: Sözel zekası yüksek çocuklarla görüşürken çocuğu konuşmaya ya da yazmaya teşvik ederken, görsel zekası yüksek bir çocukla görüşme yaparken ondan durumu resmetmesini isteyebilir.)

* Mesleki rehberlik açısından öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda en çok başarılı olabilecekleri ve severek yapabilecekleri mesleklere yönlendirme fırsatı bulur.

* Çocukları baskın zekâ alanları doğrultusunda faaliyetlere yönlendirerek özgüven gelişimlerini destekleme ve böylece çocuklarda görülebilecek uyum ve davranış sorunlarını en aza indirme fırsatı yakalar.

* Öğrencilerin baskın zekâ alanı doğrultusunda ailelere rehberlik etme ve aileleri yönlendirme fırsatı bulur.

* Çoklu zekâ envanterinden elde ettiği bulgular yoluyla öğrencilerdeki gelişmeleri takip etme şansı elde eder.

* Sınıfa yeni gelen öğrencilerin okula uyumu açısından test sonucunda elde edilen çoklu zeka alanından yararlanır.

* Öğrencileri baskın zekâ alanı doğrultusunda uygun eğitsel kollara yönlendirir.

* Çocuklar, sınıflar ve okulla ilgili elde etmesi gereken bilgileri, ekonomik bir şekilde elde etmiş olur (zaman, veri girme, istatistik, tablo-grafik, sonuçları duyurma, öneri vb.)

* Okullarda sık yaşanan saldırganlık, şiddet vb. problemleri önleme noktasında öğrencileri enerjilerini boşaltması açısından baskın zeka alanlarına uygun faaliyetlere yönlendirme imkanına kavuşur.

* Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik alanlarındaki problemleri azaltması nedeniyle mesleki doyum elde etme, eğitim camiası ve aile nezdinde daha fazla prestij elde etme olanağı bulur.

Doç. Dr. Nadir Çeliköz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here